logo stowarzyszenia

JEDNOŚĆ SERC
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Kraśniku

KRS: 0000386896, REGON: 060774350
Numer rachunku: 53 1240 2395 1111 0010 5257 2725
kontakt: 81/825 00 65

Stowarzyszenie powstało w 2011r., jego siedzibą jest Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku.


Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Karina Wójtowicz
Wiceprezes – Wiesława Łączka
Skarbnik – Bożena Oleszek
Sekretarz – Stanisława Pyć


Członkowie Zarządu:
Dorota Zapalska
Renata Czuryło
Irena Biegaj


Celami szczegółowymi Stowarzyszenia jest:

  1. Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

  2. Opracowanie nowatorskich programów wspierania osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  3. Pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym w zakresie ich leczenia, rehabilitacji, diagnostyki.

  4. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem w życiu społecznym oraz przełamywanie barier pokoleniowych.

  5. Tworzenie warunków sprzyjających integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  6. Zapobieganie społecznej dyskryminacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na takie zjawisko. 


Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.