logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym "Jedność Serc" powstało w 2011r.

Siedzibą Stowarzyszenia jest

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes – Karina Lisica -Baran

Wiceprezes – Wiesława Łączka

Skarbnik – Bożena Oleszek

Sekretarz – Stanisława Pyć

Członkowie:  Dorota Zapalska

Renata Czuryło

Irena Biegaj


 

Celami szczegółowymi Stowarzyszenia jest:

 

  1. Praca w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym.

  2. Opracowanie nowatorskich programów wspierania osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  3. Pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym w zakresie ich leczenia, rehabilitacji, diagnostyki.

  4. Dążenie do aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem w życiu społecznym oraz przełamywanie barier pokoleniowych.

  5. Tworzenie warunków sprzyjających integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  6. Zapobieganie społecznej dyskryminacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz osób narażonych na takie zjawisko. 


Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.