PROJEKT - OSIEM KROKÓW AKTYWNEGO SENIORA

serce.gif
JEDNOŚĆ SERC
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Kraśniku
ul. Oboźna 36  23- 200 Kraśnik   tel. 81 825 2721   fax 81 825 2051   jednoscserc1@wp.pl

OSIEM KROKÓW AKTYWNEGO SENIORA

To projekt realizowany w terminie od 01.08.2016- 31.12.2016, którego celem głównym jest PODNIESIENIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH poprzez:

 • udostępnienie aktualnej oferty edukacyjnej, kulturalnej,

 • promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,

 • rozpowszechnianie i promowanie wolontariatu pokoleniowego,

 • stworzenie właściwych warunków sprzyjających integracji ze środowiskiem i społecznością lokalną, minimalizowanie zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Integralną częścią projektu jest rozpowszechnianie idei wolontariatu pokoleniowego, budowanie więzi wewnątrz- i międzypokoleniowej, przełamywanie barier pokoleniowych, kształtowanie właściwych postaw społecznych wszystkich grup wobec siebie. Realizacja projektu podniesienie kompetencje uczestników zadania i członków Stowarzyszenia z obszaru metod aktywizacji społecznej osób starszych, co znacznie poprawi jakość usług jakie na co dzień świadczą pracując z seniorami.

Grupą docelową projektu są Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz osoby ze społeczności lokalnej zamieszkujące powiat kraśnicki.

Partnerem projektu jest Gmina Kraśnik oraz Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku.

Zajęcia proponowane w ramach realizacji projektu:

 • spotkania integracyjne;

 • wykłady tematyczne o zmianach biologicznych, zdrowotnych w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych : „ Nasze małe SPA” SPOTKANIE Z MASAŻYSTĄ, WYKŁAD TEMATYCZNY „Ruch- recepta na zdrowie i dobre samopoczucie” TRENING KONDYCYJNO- WZMACNIAJACY;

 • warsztaty pokoleniowe aktywizujące uczestników projektu do podejmowania działań z obszaru wolontariatu „ Wolontariusz- mój przyjaciel” WARSZTATY POKOLENIOWE;

 • warsztaty kulinarne WARSZTATY Z PRZYGOTOWANIA ZDROWEJ DIETY I ZDROWEGO ŻYWIENIA „ Zdrowa dieta czy dieta cud?- aspekty stosowania diet”.;

 • spotkanie kulturalno- muzyczne- koncert „KULTURALNA CZASOPRZESTRZEŃ” - koncert pokoleniowy;

 • wyjazdy kulturalne- WYJAZD DO TEATRU W LUBLINIE;

 • spotkania teatralne- wystąpienia dzieci i młodzieży szkół kraśnickich;

 • rozmowy, pogadanki, dyskusje.

asos.gif

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz

Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020

Opublikowano: 29 sierpnia 2016 15:11

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 2345

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.